Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ygeia247.gr

Τελευταία ανανέωση όρων χρήσεως: Σεπτέμβριος 2022

 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας ygeia247.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας ygeia247.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή, σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Υgeia247.gr

Το ygeia247.gr αποτελεί έναν καινοτόμο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος εξειδικεύεται στο χώρο της υγείας υπό τη μορφή καταχώρησης και προβολής επαγγελματιών όλων των κλάδων της υγείας καθώς επίσης και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Καινοτόμος, διότι είναι ο πρώτος διαδικτυακός τόπος προβολής επαγγελματιών υγειας, ο οποίος συμπεριλαμβάνει πέραν των ιατρών, οι οποίοι αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα του συστήματος υγείας, 15 επιπλέον κατηγορίες επαγγελματιών υγείας, σε μια προσπάθεια να παρέχει στον τελικό χρήστη μια ολοκληρωμένη λύση στην προσπάθεια ανηζήτησης βοήθειας για κάθε ζήτημα υγείας. Επιπλέον, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, ο οποίος λειτουργει ως διαμεσολαβητής, και οχι ως πάροχος, παρέχονται καινοτόμες υπηρεσίες τηλεϊατρικής με το χαρακτήρα της τηλε-συμβουλευτικής καθώς επίσης η δυνατότητα καταχώρησης ραντεβού online, αποφεύγοντας άσκοπα τηλεφωνήματα.

Αναλυτικότερα, μέσω του ygeia247.gr, επαγγελματίες υγείας μπορούν να προβάλλουν το επαγγελματικό τους προφίλ, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή του επαγγελματία υγείας, τομείς στους οποίους εξειδικεύεται, παρεχόμενες υπηρεσίες και κόστος αυτών, ωράριο εργασίας και προαιρετικά παρέχεται μέσω του προφίλ στους ασθενείς να προγραμματίσουν διαδικτυακά το ραντεβού τους με τον επαγγελματία υγείας καθώς επίσης να πραγματοποιήσουν βιντεο-κλήση οnline συμβουλευτικής για λήψη ιατρικών συμβουλών πάνω σε χρόνια ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Σε οτι αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, μπορούν να προβάλλουν το προφίλ της επιχείρησής τους, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της επιχείρησης, τομείς στους οποίους εξειδικεύεται, παρεχόμενες υπηρεσίες και κόστος αυτών, προωθητικά πακέτα και προσφορές, ωράριο λειτουργίας και προαιρετικά παρέχεται μέσω του προφίλ στους ασθενείς να προγραμματίσουν διαδικτυακά το ραντεβού τους, καθώς επίσης να πραγματοποιήσουν βιντεο-κλήση οnline συμβουλευτικής για λήψη ιατρικών συμβουλών πάνω σε χρόνια ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Σε οτι αφορά στις υπηρεσίες online συμβουλευτικής, δημιουργήθηκαν και έχουν το χαρακτήρα της παροχής ιατρικής περίθαλψης – σε περιπτώσεις που η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας – από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας για τη διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών, την έρευνα και εκτίμηση, όπως και τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών Υγείας, αλλά και για όλα αυτά που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της κοινωνίας, ακριβώς όπως περιγράφεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε κάθε περίπτωση που συσταθεί από τον επαγγελματία υγείας ή κριθεί σκόπιμο από τον ασθενή ή τους οικείους του οτι χρήζει κλινικής συνεκτίμησης σε επίπεδο ιδιωτικού ιατρείου ή νοσοκομείου, ο ασθενείς οφείλει, αναλογιζόμενος τη σοβαρότητατης κατάστασης να επισκευτεί άμεσα τους ανάλογους φορείς, προκειμένου να λάβει την κατάληλη φροντίδα.

Σε καμία περίπτωση η υπηρεσία της online συμβουλευτικής δεν υποκαθιστά την κλινική εξέταση και τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητα προκειμένου να τεθεί μια ασφαλής και τεκμηριωμένη επιστημονική διάγνωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός επαγγελματία υγείας στην υπηρεσία οnline συμβουλευτικής είναι η γνωστοποίηση του αριθμού αδείας λειτουργίας ιατρείου, όπως παρέχεται από τον εκάστωτε ιατρικό σύλλογο ή εναλλακτικά του αριθμού άδειας άσκησης επαγέλματος, αν πρόκειται για μη γιατρούς, με σκοπό να διασφαλιστεί οτι πρόκειται για νόμιμο επαγγελματία υγείας αναγνωρισμένο από το επίσημο Ελληνικό κράτος. Σε καμία περίπτωση το ygeia247.gr δεν φέρει ευθύνη για τις περιεχόμενο των ιατρικών συμβουλών του εκάστωτε επαγγελματία υγείας προς τον ασθενή, καθώς επίσης για τη διαχείρηση των πληροφοριών αυτών από τη πλευρά του ασθενούς. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος του ygeia247.gr αποτελεί έναν διαμεσολαβητή στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, παρέχοντας μόνο το μέσο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.    

Ως εκ τούτου, αυτοί οι όροι χρήσης ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ της παρούσας ιστοσελίδας, ως διαμεσολαβητή στην παροχή οnline συμβουλευτικής και του τελικού χρήστη της ψηφιακής υπηρεσίας είτε ως ασθενή, είτε ως επαγγελματία υγείας και ΟΧΙ την σχέση των δύο τελευταίων και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις συμβουλές που δίνονται σε όσους κάνουν χρήση της υπηρεσίας είναι ο επαγγελματίας υγείας, για το περιεχόμενο την πρακτική και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχει, και ο ασθενής, για τη διαχείριση και αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών.

Όσοι επαγγελματίες υγείας και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας επιθυμούν να δημιουργήσουν διαδικτυακό προφίλ στην ιστοσελίδα του ygeia247.gr σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική οn-line φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία τους και να την υποβάλουν στο ygeia247.gr, αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της ιστοσελίδας. Η ορθότητα αυτών επιβεβαιώνεται από το ygeia247.gr και εν συνεχεία ο επαγγελματίας υγείας/επιχείρηση εντάσσεται στο δίκτυο των προβαλλόμενων συνεργατών του ygeia247.gr και διαθέτει το προσωπικό του προφίλ. Aντίστοιχα, οι χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ygeia247.gr για να κλείνουν ιατρικά ραντεβού και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες online συμβουλευτικής μέσω του ygeia247.gr καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα στοιχεία τους στη σχετική οn-line φόρμα εγγραφής, αποδεχόμενοι αντίστοιχα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και δηλώνοντας εάν επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις από το ygeia247.gr. Οι χρήστες που κλείνουν ραντεβού μέσω της Ιστοσελίδας του ygeia247.gr έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Ακύρωσης Ραντεβού του ygeia247.gr. Tο ygeia247.gr δεν ορίζει συγκεκριμένο κόστος για την επίσκεψη, ούτε ελέγχει αν τηρεί ο γιατρός και πώς τη σύμβαση που έχει με τον ΕΟΠΥΥ. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του γιατρού να ζητήσει από τον ασθενή να τον εξετάσει και ο ασθενής αναλόγως να κρίνει και να αποφασίσει. Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται τέλος στους επισκέπτες/χρήστες η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το ygeia247.gr για οποιοδήποτε ζήτημα, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας, αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ygeia247.gr

1. Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ygeia247.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οιασδήποτε διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σ’αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Το ygeia247.gr δύναται οπιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση- επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

2. Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του ygeia247.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo ygeia247.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του ygeia247.gr και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του ygeia247.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του ygeia247.gr. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του ygeia247.gr θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη – χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ygeia247.gr χωρίς καμία αξίωση έναντι του ygeia247.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του ygeia247.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το ygeia247.gr με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του ygeia247.gr από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να κάνει παράνομη κατάχρηση των υπηρεσιών μας προγραμματίζοντας ραντεβού με ιατρό, το οποίο δεν προτίθεται να τηρήσει. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Το ygeia247.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας διατίθενται δωρεάν στο κοινό, τα οποιαδήποτε έξοδα για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες από τους συνεργαζόμενους ιατρούς που προβάλλονται στο ygeia247.gr βαρύνουν αποκλειστικά τους χρήστες – ασθενείς και φέρουν μόνο οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη έναντι των συνεργαζόμενων ιατρών.

3. Ο χρήστης – επισκέπτης έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του με τους ιατρούς που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Τα σχόλια αυτά οφείλει να υποβάλει με υπευθυνότητα και να είναι σαφή και ειλικρινά. Ο χρήστης – επισκέπτης φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικων σχολίων. Το ygeia247.gr διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης σχολίων των χρηστών – επισκεπτών για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρει πάντως ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι τα σχόλια των χρηστών είναι απλά απόψεις και δε θα πρέπει να βασίζεσθε σε αυτά.

4. Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που παρέχονται στο ιατρικό site- portal ygeia247.gr, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία, κλινική εξέταση και συμβουλή των εξειδικευμένων επαγγελματιών ιατρών. Ο χρήστης – επισκέπτης δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο ygeia247.gr ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής και θεραπείας και ούτε αυτές αντικαθιστούν με οιονδήποτε τρόπο την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να αμελεί, αποφεύγει ή καθυστερεί στη λήψη ιατρικής συμβουλής από επαγγελματία αρμόδιο ιατρό εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που μπορεί να έχει διαβάσει στο ygeia247.gr. Μην χρησιμοποιείτε το ygeia247.gr για περιπτώσεις έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Εάν αντιμετωπίζετε έκτακτη ιατρική ανάγκη, δηλαδή επείγον ιατρικό περιστατικό, καλέστε το 166 ή/και απευθυνθείτε άμεσα στον προσωπικό σας ιατρό. Η χρήση πληροφοριών που παρέχονται στο ygeia247.gr από εσάς, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Καμία δήλωση ή ανάρτηση στο ygeia247.gr δεν μπορεί να εκλαμβάνεται, ότι είναι άσκηση της ιατρικής ή παροχή ιατρικής φροντίδας. Εάν ο χρήστης – επισκέπτης βασιστεί σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από το ygeia247.gr, το κάνει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Το ygeia247.gr δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα κανενός ιατρού σε καμία δεδομένη στιγμή. Το ygeia247.gr, δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για ακυρώσεις ή ανεκπλήρωτες συναντήσεις (ραντεβού) με γιατρό ή οποιουδήποτε είδους ζημία προκύψει στον χρήστη – επισκέπτη από αυτές.

5. Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της ιστοσελίδας ygeia247.gr, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη αυτής. Για τον λόγο αυτό, το ygeia247.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο ygeia247.gr, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, τη διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.

6. Το περιεχόμενο του ygeia247.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών – χρηστών του. Το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δεν είναι εξαντλητικές και δεν δύνανται να αντανακλούν και να περιλαμβάνουν και τις πιο πρόσφατες έρευνες σε όλα τα πεδία της ιατρικής επιστήμης. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το ygeia247.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

7. To ygeia247.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – ιατρούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του ygeia247.gr, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του ygeia247.gr μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

8. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο επισκέπτης – χρήστης από το ygeia247.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί εγγύηση ή υποχρέωση του ygeia247.gr, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσεως.

9. Η ιστοσελίδα ygeia247.gr μπορεί να περιέχει ιατρικά θέματα ή και θέματα υγείας με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης θεωρήσει τα θέματα αυτά προσβλητικά, καλείται να μην χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας. Μετά την παρούσα επισήμανση κανένα από τα άνω θέματα αυτού του περιεχομένου δεν μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά για τον επισκέπτη – χρήστη.

10. Το ygeia247.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης – χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση το ygeia247.gr δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το ygeia247.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά. Το ygeia247.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οιοδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους – παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ygeia247.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το ygeia247.gr δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας του ygeia247.gr, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ygeia247.gr είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

11. Το ygeia247.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και το ygeia247.gr δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το ygeia247.gr δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση της θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

12. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ygeia247.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού του τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ygeia247.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ygeia247.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ygeia247.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων ιατρών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του ygeia247.gr.

13. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (γιατρούς) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του ygeia247.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής του ygeia247.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

14. Η χρήση της ιστοσελίδας ygeia247.gr, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης -χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας ygeia247.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας ygeia247.gr από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι και οι παρακάτω:

 1. Δεν πρέπει να τυχαίνει να παραβιάζετε τυχόν εμπάργκο, ελέγχους εξαγωγών ή άλλους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες χώρες που έχουν δικαιοδοσία πάνω στην παρούσα Συμφωνία, την εφαρμογή ygeia247.gr και πάνω σε εσάς.
 2. Πρέπει να πληρείται ο ελάχιστος απαιτούμενος ηλικιακός χρόνος σύναψης σύμβασης στην περιοχή στην οποία διαμένετε και, σε κάθε περίπτωση, η ηλικία σας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δεκαοκτώ (18) ετών.
 3. Πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς τις πληροφορίες που κρίνουμε αναγκαίες για να σας παρέχουμε την υπηρεσία μας.
 4. Δεν πρέπει να χρειάζεστε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, όπως ορίζεται παραπάνω (μόνο για τους ασθενείς).
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων επιλεξιμότητας θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία μας, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες μετά την πρόσβαση. Συγκεκριμένα δεν πρέπει:

 1. να παραβιάζετε τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιασδήποτε ξένης πολιτικής οντότητας που έχει δικαιοδοσία επί της παρούσας Συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν η ξένη πολιτική οντότητα είναι κάποια χώρα ή υποδιαίρεση αυτής (όπως κάποιο επαρχιακό μέρος) ή δήμος (όπως πόλη, κωμόπολη, νομός ή περιοχή) μιας ξένης χώρας.
 2. να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ακεραιότητα του δικτυακού τόπου ygeia247.gr, της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, της υπηρεσίας, του υπολογιστή ή του τηλεφώνου των χρηστών της
 3. να χρησιμοποιήσετε το σύστημά μας για παροχή διαγνωστικών ή άλλων ιατρικών συμβουλών σε τρίτους.
 4. Κάνετε οτιδήποτε άλλο που, με βάση την κρίση της ygeia247.gr, θα μπορούσε να δυσφημίσει την επιχείρησή μας ή να βλάψει τα συμφέροντα της ygeia247.gr ή οποιουδήποτε τρίτου.
 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη την πρώτη φορά που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, είτε είστε ασθενής, είτε πάροχος ιατρικής περίθαλψης ή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Το ygeia247.gr παρέχει στους χρήστες του τις υπηρεσίες, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους διαχειριστές της ygeia247.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το ygeia247.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να είστε εγγεγραμμένος χρήστης και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Ωστόσο, μόνο το πρόσωπο που εποπτεύει το παιδί – ασθενή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για λογαριασμό του παιδιού. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών προστίθενται στο λογαριασμό του εποπτεύοντα από τον εποπτεύοντα. Η χρήση μπορεί να αφορά μόνο την προσωπική ιατρική διαβούλευση. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσίες της ygeia247.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Τα στοιχεία εγγραφής είναι τα απαραίτητα για την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών του ιστοτόπου προς τους χρήστες και την συντήρηση/ ανάκτηση του λογαριασμού τους.  Με την επιτυχή oλοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται πως αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζει αυτούς. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ενημερώνει την ygeia247.gr στην περίπτωση που οι προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης.

 • ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Εσείς δεσμεύεστε:

 1. να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για σκοπούς άλλους από την προσωπική ιατρική διαβούλευση,
 2. όπου χρειάζεται, να πληρώσετε ως ασθενείς-χρήστες για τη χρήση της Υπηρεσίας το ποσό που προβέπεται και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει το ygeia247.gr,
 3. να μη δίνετε σε κανένα άλλο άτομο πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας λογαριασμό,
 4. να ειδοποιήσετε αμέσως τους διαχειριστές της ygeia247.gr εάν υποπτευθείτε ότι οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει αποκτήσει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό,
 5. να ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί προηγουμένως, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.λπ.
 6. να μην παραβιάζετε, συμβάλλετε στην παραβίαση ή ενθαρρύνετε άλλους να παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία του συγκεκριμένου ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστοτόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

 • ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών το ygeia247.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το ygeia247.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης της απώλειας, της κακής απόδοσης ή της αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών, λόγω αυτόματης αποσύνδεσης του χρήστη έπειτα από περίοδο ανενεργούς σύνδεσης.
Ως κατασκευαστές λογισμικού, είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα κατασκευαστικά ζητήματα, αλλά δεν εγγυόμαστε καμία σταθερότητα, αξιοπιστία ή διαθεσιμότητα της εφαρμογής.

Η ευθύνη μας μπορεί να προκύψει και σε περίπτωση βλάβης ή / και απώλειας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί, καταγραφεί, καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από εσάς και με την ίδια λογική για κάθε παραβίαση ασφαλείας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του δικτύου ή  / και ακατάλληλη χρήση της εφαρμογής από εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για ζημίες που προκλήθηκαν από τρίτους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, ατόμων που παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία, δυσφημίζουν, παρεμβαίνουν στις οικονομικές συνδιαλλαγές σας ή διαπράττουν οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που μπορεί να ασκηθεί εναντίον σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι (απέναντι στους ασθενείς) για τυχόν αποτυχία, αμέλεια ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εκ μέρους τρίτου μέρους με το οποίο μπορεί να σας έφερε σε επαφή η ygeia247.gr. Έτσι, οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για όλες τις συμβουλές που παρέχονται από τους παρόχους ιατρικής περίθαλψης, οι οποίοι είναι εθελοντές. Γίνεται μνεία ότι οι πάσης φύσεως ανωτέρω τυχόν διαφορές, αφορούν τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε τεχνικό επίπεδο και μόνο επίπεδο και όχι τυχόν ζητήματα τα οποία προκύψουν από την παρεχόμενη υπηρεσία και αφορούν είτε στην ποιότητά της, είτε σε ιατρικό σύμβαμα ή σε περιστατικό που προέκυψε και αμφισβητείται η διάγνωση ή η ιατρική συμβουλή.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για παράνομους σκοπούς και εγγυάστε την ακρίβεια των πληροφοριών που μας αποκαλύπτονται. Σε αντίθετη περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως τη συμφωνία μας, με την επιφύλαξη τυχόν επιπλέον ζημιών που θα μπορούσαν να ζητηθούν από το ygeia247.gr. Επίσης, θα πρέπει να υποστείτε τις συνέπειες που σχετίζονται με οποιαδήποτε δυσλειτουργία της εφαρμογής, η οποία προέκυψε από τη χρήση της από δικό σας πρόσωπο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχετε παράσχει το όνομά χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Με τον ίδιο τρόπο, θα έχετε τις συνέπειες της απώλειας των κωδικών πρόσβασης σας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Το ygeia247.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς σφάλματα ή χωρίς παρεμβολές, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν εντός ορισμένου χρόνου ή ότι η Υπηρεσία ή οι μηχανισμοί που απαιτούνται για τη λειτουργία της είναι απαλλαγμένοι από επιβλαβή εξαρτήματα. Οι τεχνικές διαταραχές ενδέχεται να σας αποτρέψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας. Το ygeia247.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα της τελευταίας ή τις τεχνικές διακοπές. Το ygeia247.gr δεν υποχρεούται να σας καταβάλει αποζημίωση εξαιτίας σφαλμάτων, ελλείψεων ή άλλης παραβίασης της συναφθείσης σύμβασης.

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • Σε καμία περίπτωση το ygeia247.gr δεν ευθύνεται έναντι του παρόχου της υπηρεσίας για οποιεσδήποτε απώλειες ή έξοδα του παρόχου ή τρίτων ή για οποιαδήποτε θέματα που σχετίζονται με τις Ιατρικές Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής Παροχής ή οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της ιατρικής πρακτικής ή των υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας αποζημίωσης ή εσόδων ή απώλειας κερδών ή ειδικών, παρεπόμενων, τιμωρητικών ή επακόλουθων ζημιών που συμβουλεύτηκαν για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών, αλλά και έναντι του ασθενούς.
 • Ο πάροχος υποχρεούται να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να διατηρήσει το ygeia247.gr αβλαβές από και εναντίον οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, ευθύνης, αγωγών, ζημιών, ζημιών και κρίσεων τρίτων, και να καταβάλλει όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων δικηγόρου) σε σχέση με την προετοιμασία ή υπεράσπιση οποιασδήποτε εκκρεμούσας ή επαπειλούμενης αξίωσης ή οποιασδήποτε ενέργειας ή διαδικασίας που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον πάροχο ή σε σχέση με την ιατρική πρακτική του παροχέα βάσει της Συμφωνίας.
  Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ygeia247.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
 • Τα περιεχόμενά του παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το ygeia247.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων και αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
 • Το ygeia247.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το ygeia247.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η ygeia247.gr και η εταιρεία που την διαχειρίζεται ή τον εκμεταλλεύεται εμπορικά.
 • ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
 • Όλα τα γεγονότα που θεωρούνται απρόβλεπτα και ανυπέρβλητα καθιστώντας απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της συμφωνίας είναι συνήθως φαινόμενα γεγονότων ανωτέρας βίας.
 • Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σας για οτιδήποτε, το οποίο διαφορετικά θα μπορούσαμε να είμαστε υπεύθυνοι, αν είναι αποτέλεσμα γεγονότων πέρα από τον έλεγχό μας, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων, θεϊκών παρεμβάσεων, πράξεων πολέμου, εξέγερσης, τρομοκρατίας, εγκληματικής πράξεως, έλλειψης εργατικού δυναμικού (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων και παράνομων απεργιών), εμπάργκο, παρεμπόδιση ταχυδρομικών υπηρεσιών, διακοπή της επικοινωνίας, μη διαθεσιμότητα επεξεργαστών πληρωμών ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός πέρα από τον έλεγχό μας.
 • Εάν εντοπίσουμε κάποιο γεγονός ανωτέρας βίας, που προκαλεί οποιαδήποτε κώλυμα στην εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας συμφωνίας, εμείς θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως εντός δεκαπέντε (15) ημερών και, θα σας ενημερώσουμε για την χρονική περίοδο, την οποία εκτιμάται ότι το γεγονός ανωτέρας βίας θα διαρκέσει.
 • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη συμμόρφωση των χρηστών σχετικά με τις διατάξεις που περιγράφονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δραστηριότητας ειδικά απαγορευμένης από το ygeia247.gr η οποία είναι πιθανόν να δημιουργήσει αστική ευθύνη ή / και εγκληματική ή / και ενδέχεται να βλάψει τα δικαιώματα τρίτου, δίνει το δικαίωμα το ygeia247.gr να αποσυνδέσει την εφαρμογή και / ή να την αναστείλει χωρίς καθυστέρηση και προειδοποίηση και να λήξει αμέσως τη συμφωνία, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αποζημίωσης, που μπορεί να ζητήσει το ygeia247.gr.
Εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα τερματισμού, αναστολής και περιορισμού της εφαρμογής ασκούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα και την συχνότητα επανεμφάνισης της δυσλειτουργίας.
Συμφωνείτε εκ των προτέρων, ότι το ygeia247.gr μπορεί να επιβάλει τερματισμό, αναστολή ή περιορισμό της εφαρμογής, εφόσον λάβει σχετική ειδοποίηση που κοινοποιήθηκε από αρμόδια διοικητική, διαιτητική ή δικαστική αρχή, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς.
Εάν το ygeia247.gr θεωρήσει ότι παραβιάζετε τους όρους χρήσης, μπορεί να τεθεί αμέσως εκτός λειτουργίας. Στη συνέχεια, θα ειδοποιηθείτε εγγράφως ότι έχει ληφθεί ένα τέτοιο μέτρο.
Το ygeia247.gr μπορεί, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει το σχεδιασμό της Υπηρεσίας και των λειτουργιών του ή να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας.

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ισχύει μέχρι κάποια διαφορετική ειδοποίηση. Το ygeia247.gr και εσείς έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή. Αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ιστοσελίδα του ygeia247.gr στο www.ygeia247.gr για κατάργηση του λογαριασμού. Θα λάβετε σχετική ειδοποίηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το ygeia247.gr βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μοναδικό του περιεχόμενο για να διακρίνεται από άλλες ανταγωνιστικές εφαρμογές, ανεξάρτητα από το αν αυτές σχετίζονται με την υγεία.
Εξαιτίας αυτού, είναι σημαντικό να προστατεύουμε το περιεχόμενό μας από την αντιγραφή και την αναπαραγωγή του, καθώς αφαιρεί τη μοναδικότητά του στα μάτια των καταναλωτών και έχει τη δυνατότητα να μειώσει την αξιολόγηση του από τους χρήστες στις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης (browser) λόγω του γεγονότος ότι το περιεχόμενό μας θα αναπαράγεται σε διαφορετικούς από το δικό μας ιστότοπους, που βρίσκεται αλλού στο διαδίκτυο ή σε εφαρμογές κινητών.
Για τον λόγο αυτό, συμφωνείτε να μην αντιγράφετε, διανέμετε, προβάλλετε, διαδίδετε ή αναπαράγετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπο ή την εφαρμογή για κινητά, χωρίς να λαμβάνετε την προηγούμενη γραπτή άδεια μας.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το “ Ygeia247” είναι ένα εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται από εμάς, για να πιστοποιούμε με μοναδικό τρόπο τον ιστότοπο www.ygeia247.gr. Το σήμα αυτό είναι γνωστό με βάση το άρθρο 6α της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται περαιτέρω από την Διεύθυνση Εμπορικών Σημάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδηγία, υπ’ αριθμόν 2008/95/ΕΚ.
Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα για να προσδιορίσετε ή να προωθήσετε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν τρίτου μέρους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
Επιπλέον, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον εμπορικό μας μανδύα ή να αντιγράφετε την εμφάνιση και την αισθητική της ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας για κινητά ή του design τους και γενικά οποιουδήποτε στοιχείου, χαρακτηριστικού της ταυτότητας της εφαρμογής μας, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας.
Συμφωνείτε ότι η παράγραφος αυτή υπερβαίνει τον ισχύοντα νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία και περιλαμβάνει απαγορεύσεις για οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού, που παραβιάζει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της δικής σας πλατφόρμας διαμεσολάβησης στην παροχή ιατρικής περίθαλψης.

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών ασύρματων τηλεφωνικών υπηρεσιών σας μπορεί να σας χρεώσει όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία μας. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγξετε τις πολιτικές τιμολόγησης και να πληρώσετε για τα δεδομένα ή τις χρεώσεις διαδικτύου που χρεώνονται από τον παροχέα υπηρεσιών ασύρματου τηλεφώνου σας.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας ή / και τις υποχρεώσεις σας, βάσει της παρούσας συμφωνίας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. Αντίθετα, μπορούμε να αναθέσουμε τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας συμφωνίας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, κατά την κρίση μας.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το ygeia247.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Πάτρας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο ygeia247.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το ygeia247.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσει τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τέτοιες τροποποιήσεις στην εφαρμογή μας για διάφορους νομικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των λόγων ασφαλείας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους λόγους σύμφωνα με τη δική μας κρίση και δεν απαιτείται να σας ενημερώσουμε για τέτοιες τροποποιήσεις.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους και έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα το κείμενο το οποίο αναφέρεται στους όρους συναλλαγής όταν αποφασίζεται οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τους όρους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ COOKIES

Η ιστοσελίδα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, σύμφωνα με ό, τι αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου μας και αποθηκεύει τα Cookies, σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται στην πολιτική Cookie μας. Και οι δύο πολιτικές είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση  ygeia247.gr /privacy-policy/
Επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν και για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Για την επικοινωνία μαζί σας
 2. Για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 3. Για την διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης, την ολοκλήρωση ερευνών αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών ικανοποίησης πελατών και αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 4. Για προωθητικές εμπορικές και διαφημιστικές ενέργειες (marketing).

Μπορούμε να διεξάγουμε προωθητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και μετά την συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σύντομα μηνύματα μέσω κινητής τηλεφωνίας (SMS) και άλλα μηνύματα κειμένου, ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι βασικές αξίες που διέπουν την παρούσα ιστοσελίδα είναι η εκτίμηση και ο σεβασμός. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε την ygeia247.gr, σας ζητάμε να τηρήσετε τους ακόλουθους κανόνες:

 1. Μην χρησιμοποιείτε προσβλητική, προκλητική ή απειλητική γλώσσα.
 2. Μην χρησιμοποιείτε γλώσσα που εισάγει διακρίσεις όσον αφορά το φύλο, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλη πεποίθηση, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή ηλικία.
 3. Δεν επιτρέπονται οι παρενοχλήσεις στην ygeia247.gr. Ως παρενόχληση νοούνται εκφράσεις προφορικές ή γραπτές ή / και πράξεις που σκοπεύουν να προκαλέσουν οποιαδήποτε ψυχική ή σωματική ζημιά.
 4. Εάν δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες, η ygeia247.gr μπορεί να λάβει μέτρα όπως την απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη ή / και της κλήσης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

ΟΡΘΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στη χρέωση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών για παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα κατ’ εντολή του πελάτη. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογούν Φ.Π.Α. 24%).

2. Το ygeia247.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των συνδρομών της καθώς και των παροχών του κάθε πακέτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμό, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ επί των υφιστάμενων συνδρομών πελατών.

3. Η ελάχιστη διάρκεια όλων των προγραμμάτων ορίζεται στους 12 μήνες.

4. To ygeia247.gr δικαιούται την αναπροσαρμογή του αναγραφόμενου κόστους των προγραμμάτων ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμό, χωρίς καμία αναδρομική ισχύ επί των υφιστάμενων συνδρομών.

5. Ο συνδρομητής μπορεί να μεταπηδήσει από μικρότερο σε μεγαλύτερο πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, συμπληρώνοντας την οικονομική διαφορά και λαμβάνοντας νέο τιμολόγιο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

1. Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει άμεσα οποιαδήποτε παραγγελία της οποίας δεν έχει γίνει η ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η ακύρωση γίνεται με ανάλογο αίτημα του πελάτη μέσω email ή fax, σε κάθε περίπτωση με γραπτό και ενυπόγραφο αίτημα του γιατρού.

2. Ως ενεργοποίηση ορίζεται η δημιουργία και δημοσίευση καταχώρησης στο www.ygeia247.gr, προσπελάσιμη από τρίτους επισκέπτες στο διαδίκτυο.

3. Σε περίπτωση που η ακύρωση της παραγγελίας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών ζητηθεί πριν την ενεργοποίηση του προφίλ (δεν έχει σηκωθεί το προφίλ στην ιστοσελίδα), επιστρέφεται στον πελάτη ολόκληρο το ποσό που έλαβε η επιχείρηση από την συναλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιστρέφονται τυχόν τραπεζικά έξοδα και προμήθειες ενδιάμεσων/τρίτων που παρακρατήθηκαν ώστε να γίνει η πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση.

4. Η διαδικασία επιστροφής συνδρομής ενδέχεται να διαρκέσει έως και 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής του ενυπόγραφου αιτήματος ακύρωσης.

© 2022 ygeia247.gr